Školske zadruge | JU Osnovna škola “Petar Kočić” Prijedor

Image

JU Osnovna škola “Petar Kočić” Prijedor

Školsko zadrugarstvo

“POLETARCIMA NA DAR” je ime naše zadruge.
ŠTA MI TO RADIMO?
Naša Zadruga je zasnovana na izgradnji svijesti o kreativnim potencijalima mladih i mogućnostima samostalnog organizovanja i osnivanja zadrugarstva.

ŠTA JE OSNOVA NAŠE ZADRUGE?
Osnovu Zadruge čine radionice vezenja i šivanja na kojima se učenici uz pomoć nastavnika tutora obučavaju kako da vezu na jutanim vrećama i od istih šiju odijela za naš mali školski hor „Poletarac“.

ZAŠTO SMO SE ODLUČILI ZA OVAKVU ZADRUGU?
Razlog i motivacija zbog kog smo se odlučili za ideju veza na jutanim vrećama i šivanja odjela je što u našoj Školi već par godina djeluje sekcija malog hora „Poletarci“. Hor čine djeca mješovitog sastava uzrasta od 6 do 8 godina.

HOR “POLETARCI”
Hor „Poletarci“ djeluje u našoj Školi već par godina i posebno njeguje tradicionalnu etno pjesmu, pa smo na ovaj način i došli do ideje da vezemo narodne etno motive našeg Kozaračkog kraja na jutanim vrećama i od istih da šijemo odjelca.

KAKO SMO TO ZAMISLILI?
Djeca će uz pomoć nastavnika, tutora zadruge, da vezu vunom po šablonima koji će biti na vrećama.
Zadruga nema prodajni karakter već želimo da darujemo i naše male Poletarce obogatimo etno motivima.
Roditelji naše škole su darovali jutane vreće, vunu i ostalo što je potrebno za rad.
Sekcije naših mladih vezilja i sekcija za šivenje uz pomoć nastavnica tutora vrijedno rade i u skorije vrijeme naš mali hor će dobiti nova odjelca.

ŠTA ŽELIMO?
Da se obučimo u vezenju i naučimo vještine starih zanata, gdje ćemo biti ponosni na sebe, svoj rad i posebno na osjećaj darivanja.
Mi smo možda malo neobična Zadruga, jer nemamo prodajnog dijela, niti zarade , već imamo humanitarni karakter i želimo da darujemo.
Želimo da budemo ponosni na svoj rad i da sašivena odjelca zablistaju na našem malom i najslađem horu.

ŠTA OČEKUJEMO?
Kao što smo već rekli,
Očekivani rezultati su da naš mali hor obučemo u odjelca .
Da do kraja Školske godine sašijemo i izvezemo što više istih.
Da nam u tome i dalje pomažu kako roditelji, nastavnici tako i lokalna zajednica.
Naravno, nadamo se i u septebru da čemo biti nagrađeni.

TRAJANJE ZADRUGE
Realizacija Zadruge je do kraja školske 2018.
Nadamo se nastavku i u sljedećoj Školskoj 2019. godini, možda na isti način , a možda proširimo naš asortiman i krenemo sa prodajom.

RAD ZADRUGE U ŠKOLSKOJ 2018/2019.
Nastavili smo sa radom i do sad izvezli i skrojili pet odjelaca. Ovaj rad zahtjeva puno vremena, truda i rada. Planiramo da sašijemo 13 kompleta koliko i broji naš mali hor „Kočićevi poletaraci“.

ZA NAS NOVA PRIČA OPET POČINJE
„Za nas nova priča opet počinje“ ime je Školske priredbe koja će se održati 19.10.2018. povodom Dana naše škole. Tu će naši „Poletarci“ zablistati u svojoj novoj uniformi.