Školske zadruge | JU Osnovna škola “Jovan Cvijić” Brezičani

Image

JU Osnovna škola “Jovan Cvijić” Brezičani

Školsko zadrugarstvo

Kako smo započeli?

-Sastanak učenika Savjeta učenika
-Upoznavanje sa pojmom zadrugarstva
-Razmatranje života škole i potreba učenika
-Odabir aktivnosti

Osnivačka skupština i organizacija

-09.03. smo osnovali našu zadrugu
-Izabran je Upravni odbor
-Izabrani su blagajnici, sekretari
-Imenovano je revizorsko vijeće
-Donesena je odluka o članarini

Opis aktivnosti

-Novinarske aktivnosti
-Konkurski na određene teme
-Organizacija recitatorskih takmičenja
-Izložbe
-Književni časovi
-Radionice
-Poslovi ilustracije, dizajniranja
-Promocija, marketing, štampanje
-Plasiranje proizvoda

Logotip naše zadruge:


Šta smo do sada uradili?

Izradili smo članske karte i kasu blagajne
Imali smo brojne produktivne sastanke


Preduzimali smo razne inicijative – takmičenja, konkurse
Organizovali smo recitatorsko takmičenje koje nas je odvelo i na republičko takmičenje


Organizovali smo i kreativne radionice
Potom smo organizovali smo književne časove


Organizovali smo konkurse i likovne izložbe

Pripremali smo materijal za knjigu
Tražili smo i dobijali nove vrijedne informacije


I uvijek smo imali podršku roditelja i drugara


Plan izvodljivosti - organizacijiski

Do kraja mjeseca izdati knjigu: prekucati tekstove, uraditi ilustracije
Izvršiti promocije

Plasirati proizvod

Plan izvodljivosti - finansijski
Sastanak sa sponzorom koji će obezbijediti sredstva za štampanje
Odabir cijene

Rapodjela sredstava

Plan izvodljivosti – ljudski resursi
Samostalno prekucavanje tekstova
Samostalna izrada ilustracija
Nastavnik jezika će raditi recenziju
Nastavnici će doprinijeti biografiji
Direktor biblioteke će omogućiti promociju
Poznanici će pomoći u plasiranju proizvoda

Didaktički značaj

Učenici su osposobljeni za :
Saradnju
Samostalno funkcionicanje
Upućivanje dopisa
Organizaciju aktivnosti
Vođenje sastanaka i zapisnika
Poštovanje procedura
Učenici imaju mogućnost inicijative, promocije, slobodu izražavanja, kreativnog izražavanja...

Društveni značaj

Dobra promocija pojedinca i škole
Značaj za lokalnu zajednicu je da ima poznate i uspješne pojedince
Otvara mogućnost saradnje zadruge sa užom i širom lokalnom zajednicom
Naš proizvod će se naći u katalogu svih maričnih biblioteka u državi i šire
Naša knjiga će naći mjesto u zavičajnoj biblioteci

Ekonomski značaj

Kapital potreban za štampanje knjiga tiraža 200 primjeraka je oko 700 KM što bi nam trebali obezbijediti sponzori
Plan je da proizvod plasiramo po cijeni od 5 KM
Već je ugovoreno da autoru ide 2 KM, a 3 KM zadruzi od svakog prodanog primjerka
Tako da bi planirani priliv novca bio 600 KM