Školske zadruge | JU Elektrotehnička škola Prijedor

Image

JU JU Elektrotehnička škola Prijedor

Školsko zadrugarstvo

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR

ŠKOLSKA ZADRUGA
„VRUĆI ELEKTRIČARIˮ

AKTIVNOSTI ZADRUGE:
• Sastanak članova zadruge i dogovor
• Početak radova sa članovima zadruge
• Dogovor oko nabavke materijala
• Početak radova i sklapanja mašine
• Dalje aktivnosti zadruge

Sastanak smo imali 06.03.2018 god. Na sastanku smo dogovorili da zadruga ima 15 članova sastavljenih od učenika drugog i trećeg razreda zanimanja električar i autoelektričar. Dogovorili smo da napravimo mašinu za namotavanje transformatora.Sve aktivnosti smo obavljali u kabinetu praktične nastave u dogovoru sa profesorima. Naziv zadruge je „VRUĆI ELEKTRIČARIˮ
Radove smo počeli u martu mjesecu gdje smo dogovorili nabavku materijala za izradu mašine. Prvo smo napravili metalnu konstrukciju za namotavanje koja će biti postavljena na radnom stolu. Konstrukciju smo sastavili i ofarbali.

DALJNE AKTIVNOSTI ZADRUGE

Planirali smo nastavak aktivnosti zadruge tako da do kraja juna mjeseca postavimo sistem za prenos i sistem za automatsko brojanje namotaja žice čime bi u potpunosti završili sa radom mašine