Školske zadruge | JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Prijedor

Image

JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Prijedor

Školsko zadrugarstvo.

U septembru 2017. godine formirali smo sekciju “ZADRUGARSTVO”
Potom smo napisali Izvještaj o radu zadruge u prethodnoj školskoj godini.
Nakon toga smo napisali iIzvještaj o ostvarenoj prodajnoj izložbi.
Na kraju smo se dogovarali o nastavku rada sekcije u narednoj školskoj godini.

Zadrugari u akciji:
Nakon zajedničkog truda došao je i dan prodajne izložbe:Novac smo iskoristili da pomognemo učenici naše škole, našoj školskoj drugarici Anđeli Lukić.
Nastavili smo dalje sa radom, družili se, sticali nova drugarstva i pri tom uživali.