Aktuelno

Image

PODJELA RAČUNARA PRIJEDORSKIM OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

29/12/2020.

Predstavnici kancelarije Udruženja Program Prijedor u Prijedoru dana 29.12.2020. izvršili su podjelu 6 računara sa propratnom opremom predstavnicima 6 osnovnih i srednjih škola sa područja Prijedora, koji učestvuju u projektu „Učenje kroz rad – selektivno prikupljanje otpada“, koga finansira Grad Trento. Radi se o nastavku projekta promocije školskog zadrugarstva, ovaj put sa fokusom na temu reciklaže i zaštite životne sredine. U prethodnoj godini smo u saradnji sa Gradskom upravom u 10 prijedorskih osnovnih i srednjih škola podijelili 10 namjenskih kontejnera za prikupljanje papira i kartona. Kontejneri su postavljeni u školskim dvorištima, dok nam je ove godine ostalo da doniramo još tri kontejnera. Prošle godine, uzimajući u obzir pandemiju izazvanu virusom Covid 19, umjesto dosadašnje fizičke razmjene učenika i profesora, koju je podrazumjevao projekat, odlučeno je da se, za potrebe razmjene iskustava sa osnovnim i srednjim školama iz Trentina na temu selektivnog sakupljanja otpada, izvrši nabavka i podjela računara u svrhu on-line razmjene sa kolegama iz Trenta.